Siber Koza, eğitim ve uygulama ortamları yaratarak gençlerin dünya sorunlarına çözüm üretebilecek projeler ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak amacıyla, Siber Koza İnovasyon Merkezleri projesini hayata geçirmiştir.

İstanbul ve Anadolu’nun farklı illeri başta olmak üzere ülke geneline yayılması planlanan inovasyon merkezlerinden ilki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Konya Teknik Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve Pakistan Air University Siber Koza İnovasyon Merkezleri protokolleri imzalanarak açılış çalışmaları başlatılmıştır.

İnovasyon merkezlerinde, üniversite öğrencilerinin yanı sıra gönüllü katılımcıların belirlenen projelerde çalışmalarına ve projelere katkı sağlamalarına imkan tanınmaktadır. Siber Koza, genç ve parlak beyinlerin, fikirlerini geliştirmelerine, bilgi ve becerilerini sergilemelerine ortam sağlayan yeni inovasyon merkezlerini iş ortaklarıyla birlikte, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirmeye devam edecektir.